Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

November 2018

Traditional Tunes for Scots Tots (Ages 0-5)

November 2 @ 10:30 am - 11:15 am UTC+0
Scottish National Portrait Gallery, 1 Queen Street
Edinburgh, EH2 1JD United Kingdom
+ Google Map
Free but ticketed

Wee Ones (and their grown-ups!) are invited to a special concert under the stars, celebrating traditional Scottish songs and music. This event will be in English. Bidh fàilte ron fheadhainn òga (agus na daoine mòra aca!) ro chuirm-ciùil fo na rionnagan, a' comharrachadh òrain is ceòl traidiseanta na h-Alba. Bidh an tachartas seo sa Bheurla.

Find out more »

Traditional Tunes for Scots Tots (Ages 0-5)

November 2 @ 11:45 am - 12:15 pm UTC+0
Scottish National Portrait Gallery, 1 Queen Street
Edinburgh, EH2 1JD United Kingdom
+ Google Map
Free but ticketed

Bidh fàilte ron fheadhainn òga (agus na daoine mòra aca!) ro chuirm-ciùil fo na rionnagan, a' comharrachadh òrain is ceòl traidiseanta na h-Alba. Bidh an tachartas seo sa Bheurla. Wee Ones (and their grown-ups!) are invited to a special concert under the stars, celebrating traditional Scottish songs and music. This event will be in English.

Find out more »

Ceòlas in the City | Ceòlas sa Bhaile

November 3 @ 9:00 am - 3:00 pm UTC+0
Edinburgh Central Halls, 2 W Tollcross
Edinburgh, EH3 9BP
+ Google Map
£50

The Ceòlas summer school in one day! Workshops in piping, fiddle, step dancing, and the song and language of the Gael with stars of the Gaelic music scene! This event will be in Gaelic and English. Sgoil-shamhraidh Cheòlais ann an aon latha! Bùthan-obrach ann am pìobaireachd, fìdheall, dannsa-ceum, òrain is cànan na Gàidhlig le rionnagan ciùil an t-saoghail Ghàidhealaich! Bidh an tachartas seo sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

Find out more »

Fèill na Gàidhlig | Edinburgh Gaelic Fair

November 3 @ 3:00 pm - 5:00 pm UTC+0
Grassmarket Community Centre, 86 Candlemaker Row
Edinburgh, EH1 2QA
+ Google Map

Enjoy a tea or a coffee while chatting with local and national Gaelic groups who will be hosting tables - find out what's on offer in Gaelic Edinburgh! Buy Gaelic books while enjoying the live music. Families are welcome. This event will be bilingual in Gaelic and English. Gabh srùpag fhad 's a gheibh sibh a-mach mu Ghàidhlig ann an Dùn Èideann bho bhuidhnean ionadail is nàiseanta. Faodaidh sibh leabhraichean Gàidhlig a cheannach, agus bidh ceòl beò ann. Tha fàilte…

Find out more »

Cànan is Cèic

November 3 @ 3:30 pm - 5:00 pm UTC+0
Thomas J Walls, Forrest Road
Edinburgh, EH1 2QN
+ Google Map

Gàidhlig anns a' choimhearsnachd, le srùbag! Bleadraigeadh sa Ghàidhlig a h-uile Disathairne 3.30-5f. Bidh an tachartas seo sa Ghàidhlig. Gaelic in the community, with a cuppa! Gaelic Blether every Saturday 3.30-5f. This event will be in Gaelic.

Find out more »

The Heretics

November 3 @ 7:00 pm - 8:00 pm UTC+0
Scottish Poetry Library, 5 Crichton's Close
Edinburgh, Midlothian EH8 8DT United Kingdom
+ Google Map
£5

Thàinig 'na Heretics' còmhla an toiseach ann an 1970 gus bàrdachd is ceòl na h-Alba a chur air adhart. Thàinig na Heretics còmhla a-rithist ann an 2015 às dèidh dhaibh dealachadh ann an 1980. Tha Leabharlann Bàrdachd na h-Alba fìor thoilichte fàilte a chur ro na Heretics airson oidhche de bhàrdachd is de cheòl. Bithear a dhaingneachadh cò bhios a' gabhail pàirt nas fhaisg air an àm. Bidh an tachartas seo sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. ‘The Heretics’ first came…

Find out more »

Comann Tir nam Beann Cèilidh

November 3 @ 7:30 pm - 10:00 pm UTC+0
Augustine United Church, 41 George IV Bridge
Edinburgh, EH1 1EL
+ Google Map
£6

Traditional cèilidh with the Lothian Gaelic Choir and Neil MacLure (piper) This event will be in Gaelic and English. Cèilidh le Còisir Ghàidhlig Lodainn agus Neil MacLure (pìobaire). Bidh an tachartas seo sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

Find out more »

Edinburgh Gaelic Festival: Gary Innes and ERA Band

November 4 @ 11:30 am - 12:00 pm UTC+0
National Museum of Scotland, Chambers Street
Edinburgh, EH1 1JF
+ Google Map

A mix of self-penned, contemporary and traditional Scots/Gaelic songs and instrumental sets

Find out more »

Seirbheis Ghàidhlig | Gaelic Service

November 4 @ 12:30 pm - 1:30 pm UTC+0
Eaglais nam Manach Liath | Greyfriars Kirk, 1 Greyfriars
Edinburgh, EH1 2QQ
+ Google Map
Free

A Gaelic Service in Greyfriars Kirk. We are part of the Church of Scotland but we welcome people from all traditions. This event will be in Gaelic. Seirbheis Ghàidhlig ann an Eaglais nam Manach Liath. Tha sinn nar pàirt de Eaglais na h-Alba, ach tha sinn a' cur fàilte air daoine bho traidiseanan eile cuideachd. Bidh an tachartas seo sa Ghàidhlig.

Find out more »

A’ fidreadh na Pàirce: Craobhan: Trees

November 4 @ 1:00 pm - 3:00 pm UTC+0
Holyrood Park Education Centre, 1 Queen's Drive
Edinburgh, EH8 8HG
+ Google Map
Free

Learn about Gaelic traditions connected to trees in the Holyrood Park Education Centre. An information session about poetry, traditions and identification of trees will be followed by a guided walk in the park. This event will be delivered in English. This event will be in English. Ionnsaich mu traidiseanan co-cheangailte ri craobhan ann an Ionad Foghlaim Pàirce an Roid. Seisean fiosrachaidh mu bhàrdachd, traidiseanan agus aithneachadh nan craobhan. Thèid seo a leantainn le cuairt threòraichte anns a’ Phàirc. Bidh an…

Find out more »
+ Export Events