Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

November 2018

Gaelic Modern Collections Workshop and Behind-the-scenes Tour

November 8, 2018 @ 2:00 pm - 3:00 pm UTC+0
Leabharlann Nàiseanta na h-Alba | National Library of Scotland, George IV Bridge
Edinburgh, EH1 1EW
+ Google Map
Free but ticketed

View a range of varied material from the Library's ever expanding Gaelic modern collections and enjoy a behind-the-scenes tour of the National Library.

Find out more »

Gaelic Resources at The School of Scottish Studies Archives

November 8, 2018 @ 4:00 pm - 6:00 pm UTC+0
Tasglann Sgoil Eòlas na h-Alba, 29 George Square
Edinburgh, EH8 9LD
+ Google Map
Free

Thig còmhla ruinn airson seisean buail-a-steach ann an Sgoil Eòlais na h-Alba ann an Oilthigh Dhùn Èideann. Faigh a-mach mu na stòrasan Gàidhlig beartach againn, a tha a’ gabhail a-steach beul-aithris, òrain, ceòl, seanchas, ainmean-àite, clàraidhean fuaime, bhideothan, làmh-sgrìobhainnean, leabhraichean agus dealbhan-camara. Bidh an tachartas seo sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Come and join us for a drop-in session in the School of Scottish Studies Archives at the University of Edinburgh. Find out about our rich Gaelic resources which include…

Find out more »

Gaelic festival concert: Whyte

November 8, 2018 @ 6:00 pm - 6:30 pm UTC+0
Scottish National Gallery, The Mound
Edinburgh, EH2 2EL
+ Google Map
Free

WHɎTE comprises composer and pianist Ross Whyte (Aberdeenshire) and Gaelic singer and songwriter Alasdair Whyte (Isle of Mull). Their programme tonight predominantly features new arrangements of early Gaelic song. WHɎTE released their debut album 'Fairich' in 2016. Part of the regular programme of free concerts at the Scottish National Gallery. This event will be in English. 'S iad WHɎTE sgrìobhadair ciùil is cluicheadair piana, Ross Whyte (Siorrachd Obar Dheathain) agus seinneadair is sgrìobhadair òrain Alasdair Whyte (Muile). Tha fòcas sa…

Find out more »

Gaelic & Whisky Taster Cèilidh

November 8, 2018 @ 7:30 pm - 11:30 pm UTC+0
Pleasance Cabaret Bar, 60 Pleasance
Edinburgh, EH8 9TJ United Kingdom
+ Google Map
£14 – £18

Tha sinn a' cur dà de na rudan as fheàrr leinn, uisge-beatha is dannsa, còmhla airson oidhche Ghàidhlig. Gheibh sinn blasad de chòig seòrsaichean uisge-beatha agus fiosrachadh mu na h-ainmean-àite mus danns sinn! Bithibh ann no bithibh fann. Bidh an tachartas seo sa Bheurla. We’re combining two of our favourite things, whisky and dancing, for an evening celebrating our Gaelic culture. We’ll be tasting 5 whiskies and learning about their Gaelic origins before ceilidh dancing the night away. One not…

Find out more »

Cròileagan

November 9, 2018 @ 9:15 am - 11:15 am UTC+0
Bun-sgoil Taobh na Pàirce, 139 Bonnington Road
Edinburgh, EH6 5NQ
+ Google Map
£.50

Cròileagain are playgroups for children under five; to introduce Gaelic to young children and their carers. We use simple Gaelic words to play games and sing songs – you don’t need to know any Gaelic to come along! This event will be in Gaelic and English. Tha Cròileagain nam buidhnean ro-sgoile airson clann fo aois còig, gus eòlas air a' Ghàidhlig a thoirt do chlann òg agus don luchd-cùraim aca. Cleachdaidh sinn faclan sìmplidh sa Ghàidhlig gus geamannan a chluich…

Find out more »

Turas-treòraichte anns a’ Ghàidhlig

November 9, 2018 @ 10:45 am - 11:45 am UTC+0
Pàrlamaid na h-Alba | Scottish Parliament Edinburgh, EH99 1SP + Google Map
Free but ticketed

Ionnsaich mu eachdraidh, obair is dòighean-obrach Pàrlamaid na h-Alba air an turas trèoraichte seo tron Ghàidhlig a tha ag amas air fileantaich is luchd-ionnsachaidh aig ìre adhartach. Faic an seòmar-deasbaid, seòmraichean comataidh agus tòrr a bharrachd. Bidh an tachartas seo sa Ghàidhlig. Learn about the history, work and procedures of the Scottish Parliament in this guided tour in Gaelic for fluent speakers and advanced learners. See the Chamber, committee rooms and lots more. This event will be in Gaelic.

Find out more »

Bilingual guided tour of the Scottish Parliament

November 9, 2018 @ 2:15 pm - 3:15 pm UTC+0
Pàrlamaid na h-Alba | Scottish Parliament Edinburgh, EH99 1SP + Google Map
Free but ticketed

Ionnsaich mu eachdraidh, obair is dòighean-obrach Pàrlamaid na h-Alba anns an turas treòraichte seo airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Faic an Seòmar, seòmraichean comataidh is tòrr a bharrachd. Bidh an tachartas seo sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Learn about the history, work and procedures of the Scottish Parliament in this bilingual guided tour for Gaelic learners. See the Chamber, committee rooms and lots more. This event will be in Gaelic and English.

Find out more »

Closing Cèilidh | Cèilidh deireadh-sheachdain

November 9, 2018 @ 8:00 pm - 11:00 pm UTC+0
Greyfriars Charteris Centre, 138-140 The pleasance
Edinburgh, United Kingdom
+ Google Map
£5 – £7

Round off the week with a Cèilidh!  Tickets available at the door, or on the Comann Ceilteach Facebook Page. Chì sinn an sin sibh! This event will be in Gaelic and English. Cuir crìoch air an t-seachdain le Cèilidh!  Tha tiocaidean rim faighinn aig an doras no air duilleag Facebook a' Chomainn Cheiltich. Chì sinn an sin sibh! Bidh an tachartas seo sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

Find out more »

Cànan is Cèic

November 10, 2018 @ 3:30 pm - 5:00 pm UTC+0
Thomas J Walls, Forrest Road
Edinburgh, EH1 2QN
+ Google Map

Gaelic in the community, with a cuppa!

Find out more »

Na Balaich Aighearach / Na Buachaillí Aerach

November 10, 2018 @ 8:00 pm - 10:00 pm UTC+0
The Waverley Bar, 3-5 St Mary's St
Edinburgh, EH1 1TA
+ Google Map
£3

A Scottish and Irish Gaelic poetry event featuring two young poets who have earned a reputation for themselves on both sides of Sruth na Maoile. This event will be bilingual in Gaelic and Irish. Tachartas de bhàrdachd Gàidhlig na h-Alba is na h-Èireann aig dithis bhàrd òg a tha air cliù a chosnadh air gach taobh Sruth na Maoile. Bidh an tachartas seo dà-chànanach ann an Gàidhlig na h-Alba agus Gàidhlig na h-Èireann.

Find out more »
+ Export Events