Luchd-taice | Supporters

Bu toil leinn taing mhòr a thoirt dhan fheadhainn a tha air taic a chur thugainn!

We would like to give a huge thank you to those who have supported us!

Luchd-taice | Crowdfunding campaign backers

Terri Mason
Drew McNaughton
Joan Nicdhomhnaill
Wilma Laird
Andrea Eberle
Marion Thompson
Annabel Chambers
Anna Nicholson
Aideen O’Malley
Wendy Smillie
Javi Lopez Uriarte

Kyriakos Kalorkoti
Steven Kellow
Sabine Kurz
David Eyre
Crystal Hanson
John MacLeod
Alasdair MacCaluim
Wilson McLeod
Martin Baillie
Duncan Sneddon
Crawford Buchanan

Luchd-taice a thug ‘perks’ dhan iomairt | Supporters who donated ‘perks’

Bradan Press

Marcas Mac an Tuairneir

Three Birds Restaurant

Mercat Tours

Camera Obscura

Festival City Theatres

Sponsairean | Sponsors