Fàilte don làrach-lìn aig Seachdain na Gàidhlig. Tha sinn ag ùrachadh na duilleige an-dràsta – leanaibh sinn air Facebook no Twitter is cumaibh sùil air an duilleag seo son an fhios as ùire!

Welcome to the official website of the Edinburgh Gaelic Festival. We’re currently updating this site ahead of the 2017 festival – follow us on Facebook or twitter, or watch this space for updates!